Persoonlijk profiel en CV

Johan de Kleuver

PERSOONLIJK PROFIEL

“Pas als ik het begrijp, kan ik helpen om iets te veranderen. Empathie en analyse zijn het fundament. Van daaruit kijk ik hoe we samen aan een organisatie bouwen. Hoe je werkprocessen zo kunt inrichten dat het gewenste gedrag waarschijnlijk wordt. En hoe mensen hun effectieve authenticiteit kunnen vergroten.”

AMC, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 • Een structuur- & cultuurontwikkelingstraject van een afdeling van ongeveer 200 man gericht op het invoeren van bottom-upsturing.

Rademaker Food Processing Equipment

 • Ontwikkeltraject voor afdeling Sales Engineering in kader van implementeren nieuwe strategische visie en versterken ketensamenwerking.

Huurcommissie (zelfstandig bestuursorgaan Binnenlandse Zaken)

 • Ontwikkelen van een toekomstbestendig businessmodel in samenspraak met hele organisatie.

Van Oord Marine Ingenuity

 • Junior Leadership Programme begeleiden van jaarlijks 15 deelnemers en hun 15 verbeterprojecten. Voertaal Engels.

Veiligheidsregio Kennemerland

 • Verbeteren van het functioneren van het P&O team, invoering van zelfsturing en samenwerking Directie.

Controlyse

 • Verbreden aanbod binnen werkveld van Business Control.

Justitiële jeugdinrichting/forensisch centrum Teylingereind

 • Begeleiden MT en verbeteren duale aansturing teams.

NS

 • Professionaliseringstraject voor Stationsmanagers en locatiebeheerders.
 • Klantgericht werken van Shared Service Center.
 • Samenvoeging van F&A en Back office.

Spirit, jeugd- en opvoedhulp Amsterdam, stadsregio en Noord-Holland

 • Implementatie van outputsturing voor management.

Ministerie van V en W

 • Invoering Integraal Advies binnen Auditdienst.

Gemeente Den Haag

 • Ontwikkeltraject voor leidinggevenden met een biculturele achtergrond.

Ministerie van Justitie

 • Management Developmenttraject Innova voor toekomstige ambtelijke top: Develop Centers en workshops.
 • Begeleiding ontwikkeling van Accountantsdienst naar Auditdienst.
 • Opleiding adviseurs Shared Service Centra DJI, Dienst Justitiële Instellingen.
 • Positionering en professionalisering Informatie Beveiliging van DJI.

Elker, Jeugd- en opvoedhulp Groningen

 • Begeleiden bestuurder en MT bij transitie Jeugdzorg en met elkaar een nieuw besturingsmodel ontwikkelen.
 • Training van nieuw gevormde regioteams.

Havenbedrijf Rotterdam

 • Cultuurverandering unit.
 • Verbeteren functioneren van commercieel managementteam.

Heineken

 • Project ‘Dynamiseren van het werkoverleg’.
 • Ontwikkelen van klantgestuurde teams.

Wielandt & Partners, Interimmanagement en Advies

 • Professionaliseringstraject voor consultants.

Grimbergen ‘Constructive Partnership’

 • Ontwikkelingstraject gericht op het veranderen van zowel structuur als cultuur.

Synergie (IT-consultancy van Getronics)

 • Trainingsprogramma voor ervaren IT-consultants.

Corus (voorheen Hoogovens, nu Tata Steel)

 • Bevorderen effectiviteit van de zelfsturende teams.
 • Trainingen voor leidinggevenden en staf.

Hollandsche Beton Groep

 • Verhogen effectiviteit van de afdeling ‘Financial & Operational Audits’.

Energiebedrijf Noord West (voorheen GEB-Amsterdam)

 • Terugdringen ‘Arbeidsverzuim’, trainingstraject met teamleiders.

RVS-verzekeringen

 • Traject voor verzekeringsinspecteurs, gericht op leidinggeven aan verzekeringsagenten.

ABN-AMRO

 • Training agressiebeheersing lastige klanten en overvaltraining voor baliepersoneel.

Frieslandbank

 • Onderzoek naar waardering van klanten voor de dienstverlening van de bank.

Master Communications

 • Ontwikkelen van een didactische structuur en inhoud van het CD Centurionproject.

Individuele coaching

 • Coaching van professionals gericht op effectieve authenticiteit.
 • Persoonlijke talentprofielen maken met behulp van psychologische tests.

Bestuursfuncties

 • 1990 – 2000: ‘Stichting Millennium’, het op kunstzinnige wijze laten verbeelden van tijd.
 • 1983 – heden: ‘RomolenBEEK’, coöperatieve vereniging gericht op wonen en werken.