Persoonlijk profiel en CV

Linda Modderkolk

PERSOONLIJK PROFIEL

“Spelen met zin en betekenis loopt als een rode draad door mijn werk en leven. Van de grote levensvragen in crisissituaties tot uitbundig enthousiasme voor een mooi project – er is altijd ruimte voor beide kanten. Gevormd door jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in een academisch ziekenhuis houd ik ervan ingesprekken snelte focussen op wat er echt toe doet om dat vervolgens volop de ruimte te geven.

Als coach en trainer heb ik oog voor zowel persoonlijke processen als professionele ambities. Hoe beter iemand zichzelf kent, hoe meer degene te geven heeft. Burn-outpreventie en floreren in het werk zijn daarmee twee kanten van dezelfde medaille. Ik richt me op het samenbrengen van persoonlijke ambities en idealen met professionele kansen om bij te dragen en verschil te maken. Dit kan in het klein, bijvoorbeeld in het eigen team, of groter door nieuwe inzichten of producten in te brengen in de hele organisatie of het eigen bedrijf. 

Met nieuwe perspectieven op zichzelf en verfrissende ideeën voor de toekomst help ik mensen (opnieuw) in beweging komen. Hierbij combineer ik heldere analyses, oprechte empathie en creatieve interventies. Ik houd van diepgaand werk met een speelse twist dat nieuwe energie geeft om verder te gaan.”

SELECTIE VAN WERKZAAMHEDEN

Coachingspraktijk

 • Coaching en training voor dertigers en veertigers rondom persoonlijke of professionele thema’s: burn-outpreventie of -begeleiding, rouw en verlies bij ingrijpende levenservaringen en begeleiding bij job crafting met behulp van verschillende methodieken

Radboudumc, Expertisecentrum Late Effecten na Kanker

 • Ontwikkeling van trainingen rondom persoonsgerichte zorg voor multidisciplinaire zorgteams in Nederland, België, Tsjechië, Zweden en Italië
 • Wetenschappelijke evaluatie van implementatie en effect van de training

Radboudumc, HR organisatie en mobiliteit

 • Ontwikkeling en uitvoering van trajecten met medewerkers rondom ‘Zingeving in werk’ in het kader van ‘Vitaal en met plezier aan het werk in alle levensfasen’

HAN VDO voor professionals in Zorg en Welzijn

 • Training in het vervolgonderwijs aan specialistische verpleegkundigen rondom palliatieve zorg, ethiek, zin- en levensvragen en rouw en verlies.

Radboud Universiteit, Medische Faculteit

 • Get Real: bijdragen als persoonlijk en teamcoach aan zorginnovatietrajecten voor studenten
 • Consultancy minor: coaching en training van studenten in hun ontwikkeling tot consultant met behulp van de Clifton Strengthsfinder

Radboudumc, Dienst Geestelijke Verzorging (2007-2013)

 • Begeleiding van patiënten, naasten en medewerkers rondom zin- en levensvragen, ritueelbegeleiding en ethische dilemma’s
 • Onderwijs geven aan de initiële en vervolgopleidingen van artsen en verpleegkundigen rondom zin- en levensvragen, ethiek en rouw en verlies
 • Ziekenhuisbrede coördinatie van de patiëntenzorg door de dienst geestelijke verzorging
 • Opleiden en begeleiden van stagiaires en trainees

Opleiding

 • Geestelijke Verzorging, Radboud Universiteit
 • Godsdienstantropologie en Beleid & Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Vervolgopleidingen: counseling, burn-outpreventie en begeleiding, talentgerichte coaching en levenskunst.

Bestuursfuncties

 • 2019 – heden: sociale onderneming Het Theezaakje: Raad van Toezicht en Vertrouwenspersoon