Persoonlijk profiel en CV

Marret Kramer

Marret Kramer

PERSOONLIJK PROFIEL

“Bijna mijn hele beroepsleven ben ik al bezig met verandering en groei; eerst als hulpverlener/mentor/werkbegeleider in de jeugdzorg en daarna door het begeleiden van leren en ontwikkelen binnen bedrijven, overheid, welzijnsorganisaties.

Ik houd van het proces van cocreatie, van het ‘partners in change’ zijn: de dialoog met opdrachtgevers en betrokkenen over waar het nou echt om draait. Wat moet de organisatie bereiken, wat hebben de mensen die de organisatie maken nodig om de resultaten te halen, waardevol werk te kunnen doen en tot bloei te komen? En om op basis daarvan de passende interventies te bedenken. De ontwikkelactiviteiten als training, intervisie en coaching zijn dus altijd geënt op het primaire proces en de strategie van de organisatie.

Het is de kunst om in veranderingsprocessen mensen aan te moedigen nieuwe perspectieven te ontdekken. Dat ze zich openstellen en gaan onderzoeken waar hun mogelijkheden liggen die nog ontwikkeld kunnen worden en daarmee gaan experimenteren – dat geeft vitaliteit en energie.
Het lukt mij vaak goed om verbinding te leggen tussen de organisatiedoelen en de persoonlijke drijfveren van mensen, wat te maken heeft met de kracht van empathie en de kunst van het aansluiten en stimuleren.”

SELECTIE VAN CONSULTANCYPROJECTEN

Van Oord Marine Ingenuity

 • Junior Leadership Programme voor professionals tussen 25-35 jaar (voertaal Engels), jaarlijks 15 deelnemers met 15 verbeterprojecten.
 • Ontwikkeltraject ‘groei naar adviesrol’ voor de afdeling Communications.

Stichting Vrijescholen Ithaka

 • Begeleiding van leerkrachtenteam en directie van diverse basisscholen om effectieve en methodische samenwerking vanuit ‘de bedoeling’ van de school te versterken

Rademaker Food Processing Equipment

 • Ontwikkeltraject voor afdeling Sales Engineering. Een nieuwe strategische visie geïmplementeerd en de ketensamenwerking versterkt.

Stichting Pulse, Sterk in Welzijn

 • Opleidingstraject van (team)coaches om de zelforganisatie van teams te versterken.
 • MT-traject managementvaardigheden

Stedelijk Gymnasium Haarlem

 • Traject om effectieve collegiale besluitvorming als docentenkorps te bevorderen.

Spirit, jeugd- en opvoedhulp Amsterdam, stadsregio en Noord-Holland

 • Workshops en intervisie voor de Leergang Gedragswetenschappers en Leergang Managent.
 • Teamcoaching van teams op effectieve (keten)samenwerking.
 • Ontwikkeltrajecten voor meerdere afdelingen zodat zij ‘de beste bijdrage aan de organisatie leveren’. Gecoachte afdelingen: P&O, Communicatie, Beleidsmedewerkers, Werving & Selectie, Facilitair Bedrijf en SpiritWerkt!.

Justitiële jeugdinrichting/forensisch centrum Teylingereind

 • Begeleiden traject gedragswetenschappers en teamleiders voor verbetering duale aansturing teams.

NS-Stations en NS-Reizigers

 • Professionaliseringstraject voor Stationsmanagers en locatiebeheerders.
 • Klantgericht werken van Shared Service Center samenvoeging van F&A en Backoffice.
 • Begeleiding diverse retraîtes van en workshops voor landelijke en regionale stafafdelingen

STBN (ondernemende advies- en projectorganisatie voor geboortezorg in Nederland)

 • Traject voor versterken van de rol van adviseur en projectmanager

Gemeente Den Haag

 • Workshops voor een Innova-ontwikkeltraject voor leidinggevenden met een biculturele achtergrond.

Leger des Heils Amsterdam

 • Ontwikkeltraject met teamleiders en coördinatoren in het kader van effectief overleggen en afstemmen.

Ministerie van Justitie

 • Management Developmenttraject Innova voor toekomstige ambtelijke top: Development Centers en workshops.

Havenbedrijf Rotterdam

 • Cultuurverandering verkeersleiding.

Heineken

 • Coachend leidinggeven en resultaatgericht werken door teams, onderdeel van LEM (Leergang Ervaren Managers).
 • Jaaropleiding teamleiders ‘resultaatgericht samenwerken’ ontworpen en meerdere keren uitgevoerd.
 • Project ‘Dynamiseren van het werkoverleg’.
 • Diverse afdelingen en teams begeleid met klantsturing, zelforganisatie en effectief samenwerken.

Elker, Jeugd- en opvoedhulp Groningen

 • Transitie Jeugdzorg: training en intervisie van nieuwgevormde regioteams.

Ballast HAM Dredging

 • Cursus Coachend leidinggeven voor 1e en 2e lijn in het kader van Performance Management.

Universiteit van Amsterdam

 • Ontwikkeltraject voor  ECM Vastgoed

Wielandt & Partners, Interimmanagement en Advies

 • Professionaliseringstraject voor consultants.

Synergie (IT-consultancy van Getronics)

 • Trainingsprogramma voor ervaren IT-consultants.

Corus (voorheen Hoogovens)

 • Bevorderen effectiviteit van de zelfsturende teams.

Energiebedrijf Noord West (voorheen GEB-Amsterdam)

 • Terugdringen ‘Arbeidsverzuim’, trainingstraject met teamleiders.

Opleiding

 • Sociale Psychologie, Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Post-hbo Methodiekontwikkeling, beleid en innovatie
 • En altijd blijven leren over Opleidingskunde, Coaching, Progressiegericht werken, Leiderschap.

Bestuursfuncties

 • 1990 – heden      RomolenBEEK, een coöperatieve vereniging gericht op wonen en werken.
 • 2012 – 2017 Stichting Theater Veder, trainingscentrum en adviesbureau op het gebied van communiceren met kwetsbare doelgroepen             (bestuurslid 2012-2015, voorzitter 2015-2017)