Houvast. Bij het aanboren van nieuw talent.

“Elke jaargang wordt er effectief geleerd met een sterke focus op onze primaire processen.”

Saskia van ’t Hof-Looije, manager Talent Acquisition & Development, Van Oord

Houvast. Bij het weer op de rails zetten van een afdeling.

“Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O team is nu zelforganiserend.”

Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Kennemerland

Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

“Innova is in staat de persoonlijke ‘struggles’ van medewerkers te koppelen aan het
organisatiedoel.”


Edith Kuiper, coach en projectleider Professionalisering, Spirit

Houvast. Bij een andere kijk op de zaak.

“Met hun persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid vertaalden
zij onze kernwaarden naar de weerbarstige praktijk.”


Paul Fölsche, directeur Beheerbedrijf, NS Stations

ONDERZOEK

Hoe kom je van A naar B?
Een veranderingstraject is een route ontdekken. Met een ‘rondje langs de velden’ zoeken wij aansluiting in de organisatie om beelden en opvattingen helder te krijgen zodat wij deze gemeenschappelijk kunnen maken.

ORGANISATIE-
ONTWIKKELING

Houdbare verandering
Typerend voor Innova is dat de context van de organisatie steeds het vertrekpunt is. Samen met de opdrachtgever zoeken we welke factoren er van invloed zijn op het bepalen van de strategische koers.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN

Meetbare gedragsverandering
Innova maakt inzichtelijk wat er aan gedragsverandering mogelijk en nodig is. We analyseren blokkades en stimuleren de gewenste verandering met individuele en collectieve leerinterventies.

Onze klanten